ПОИСК ПО МЕДИЦИНСКИМ КНИЖКАМ

Медицинские книжки
book
 
extrasyllogistic
Год:2003
Жанр:Учебник для студентов медвузов
Описание:

Підручник створений на основі систематизованого курсу лекцій з цитології, ембріології, загальної і спеціальної гістології, що читаються на кафедрах гістології та ембріології Національного й Львівського медичнагтзтих університетів для студентів медичного, медико-профілактичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів Розглянута мікроскопічна та субмікроскопічна будова клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їх формування та зміни у процесі агшэтжиттєдіяльності Охарактеризовані ранні етапи ембріогенезу людини, становлення і розвиток основних органних систем зародка Матеріал викладено згідно з вимогами "Програми з гістології, цитології та ембріології" ( Київ, 2000) та узгоджено з останнім перекладом Міжнародної гістологічної номенклатури (Гент, Бельгія, 1992).