ПОИСК ПО МЕДИЦИНСКИМ КНИЖКАМ

Медицинские книжки
book
 
extrasyllogistic
Год:1997
Жанр:підручник
Описание:

У підручнику викладено повний курс судової медицини згідно з програмою (1994) з цієї дисципліни Матеріал поданий на основі сучасних досягнень з теорії і практики судової медицини, змін чинного законодавства агтзьв Україні, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи Може бути корисним для інтернів, лікарів, що працюють судово-медичними експертами, а також для студентів юридичних вузів (факультетів) .